ЗДО №26, ДНЗ № 26 ”Веселка”, Вінниця
Вінницька область, Вінницький район

Річний звіт про діяльність закладу

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ЗА 2021-2022 навчальний рік

        Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №26Вінницької міської ради» розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 144. Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування в суспільстві.

У 2021-2022 навчальному році вся методична робота КЗ «ДНЗ №26 ВМР» була підпорядкована нормативно-правовій базі і спрямована на реалізацію основних законівУкраїни «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,виконання вимог Базового компоненту та державних цільових програм.

Протягом року педагогічний колектив працював над покращенням освітнього процесу.Вся методична роботареалізовувалася як через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації, так і нетрадиційні.

На виконання річного плану закладу було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання.

  Пріоритетними напрямками діяльності КЗ «ДНЗ №26 ВМР»  у 2021-2022 навчальному році були:

1.Продовжити роботу по створенню умов для вихованняпатріотично свідомого дошкільника з високими морально-духовними якостями засобами національно-патріотичного виховання.

2. Продовжити роботу по охороні життя, зміцненню здоров'я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу та забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами.

3. Формування мовленнєвоїкомпетентності дошкільників як гаранту готовності до Нової української школи шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій.

4. Трудове виховання дошкільників - запорука  ранньої соціалізаціїта важливий процес формування у дітей суспільних мотивів трудової діяльності, поваги до праці дорослих, дбайливого ставлення до результатів праці інших.

5. Сюжетно-рольова гра в контексті формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку та важливий чинник формування взаємин в дитячому колективі.

З метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей, педагогічний колектив комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради»  в 2021/2022 навчальному році ставив перед собою такі змістові напрямки:

1.Посилення методичного зростання педагогічної майстерності.

2.Збільшення кількості практичних формз метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами роботи з дітьми.

3.Надання методичної допомоги молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

4.Забезпечення участі кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

5.Розроблення графіку взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

6.Організація роботи клубу емоційної підтримки педагогів «Шлях до себе».

7.Розвиток порівняльного і пояснювального мовлення дошкільників, здійснення корекції мовлення засобами нетрадиційних форм та методів.

8.Формування соціальної компетентності дошкільників засобами сюжетно-рольової гри.

9.Покращення роботи з трудового виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

10.Організація раціонального предметно-розвивального середовища для різних форм, видів рухової діяльності, а також створення сприятливих умов для позитивних емоційних та морально-вольових проявів дітей.

11.Продовження роботи щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.

З метою вирішення даних завдань проводилися семінари, консультації,  диспути, засідання круглого столу, педагогічні брифінги,що сприяли збагаченню знань педагогів з даного питання та підвищенню їх професійного рівня.  Педагогічні працівники не тільки змогли отримати теоретичні знання, а й реалізовували їх у роботі з дітьми.

Цікаво та змістовно проводились педагогічні ради, якість яких забезпечувала ретельна попередня підготовка педагогів:

-«Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного закладу дошкільної освіти. Організаційна педрада»

-«Сюжетно-рольова гра в контексті формування соціальної компетентності  дітей дошкільного віку»

У зв'язку із введенням воєнного стану третю педагогічну раду «Трудове виховання дошкільників – важлива складова формування  особистості дошкільника» було проведено в березні 2022 року у режимі онлайн.

          Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів. Під час проблемного семінару, в вересні 2021 року, вивчалось питання «Урізноманітнення форм взаємодії між учасниками освітнього процесу через використання ІКТ», який допоміг підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів та удосконалити практичне використання інформаційно – комунікативних технологій в умовах сьогодення, удосконалити знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм дітей дошкільного віку та сформувати навички логічного мислення, аргументації своєї позиції, лаконічне висловлювання своєї думки..

Протягом навчального року проходили семінари-практикуми:

 • Семінар-тренінг«Збереження та зміцнення здоров’я дошкільників засобами фізичного виховання»;
 • Семінар-практикум «Патріотичне виховання дітей дошкільного
 • засобами інтегрованої освітньої діяльності»;
 • Онлайн дайджест «Використання інтерактивних технологій у формуванні комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників».

Проаналізувавши рік, що минув можна сказати, що він був плідним для колективу. Педагогами проведені колективні перегляди:

 1. вересень-жовтень 2021 - Перегляд відкритих занять та режимних моментів молодими педагогами (педагоги-наставники);
 2. жовтень 2021 - Перегляд відкритих занять та режимних моментів педагогами –наставниками (молоді педагоги); 
 3. листопад 2021 - Сюжетно-рольова гра«День народження Марійки» (вихователь групи раннього віку Іванчук В.В.);
 4. листопад 2021 - Сюжетно-рольова гра «Рятувальники» (вихователь середньої групи №1 Архипчук Л.Ф.);
 5. листопад 2021 - Сюжетно-рольова гра «Кондитерська фабрика» (вихователь старшої групи №7 Оцалюк Н.В.);
 6. листопад 2021 - Заняття з фізкультури за методикою М.М.Єфіменко «Веселі пригоди» (вихователь молодшої групи №2 Козинець О.Ю.);  
 7. грудень 2021 - Музична розвага «Зимові візерунки» (музичний керівник Кубасова О.А., вихователь середньої групи №17 Савчук В.М.);
 8. січень 2022 - Заняття з розвитку мовлення «Помічники» (вихователь групи раннього віку №16 Снігур І.М.),

які сприяли підвищенню рівня творчої майстерності, гуманізації педагогічного процесу, забезпеченню нових підходів до організації діяльності, акцентуванню уваги на соціалізацію педагогічного процесу, індивідуального розвитку особистості.

Робота динамічної групи була направлена на реалізацію проекту «Створення іміджу сучасного дошкільного закладу», ознайомлення педагогів ЗДО з теоретичними основами формування позитивного іміджу ЗДО, добором ефективних форм роботи, які спрямовані на формування корпоративної культури та позитивного іміджу закладу дошкільної освіти.

Працюючи над даним питанням педагоги протягом аналітико-діагностичного етапу брали участь у:

 • Діагностичному анкетуванні. Ознайомлення з теоретичними основами формування позитивного іміджу ЗДО.    
 • Нетворкінгу «Формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти».     
 • Кайрос – менеджменті «Дібрати ефективні форми роботи, спрямовані на формування корпоративної культури та позитивного іміджу закладу»     

Проєктний етап включав:

 • Виявлення хобі працівників закладу «Нові можливості для активних та креативних педагогів».
 • Виготовлення ескізів«Модернізація внутрішніх приміщень дошкільного закладу.
 • Творчу майстерню по облаштуванню куточків ЗДО «Створення привабливого сучасного вигляду приміщень дошкільного закладу».
 • Висвітлення позитивних результатів діяльності закладу, творчих здобутків педагогів через інтернет –ресурси (Рекламні ролики, презентаційні фільми про ЗДО).

Під час узагальнюючого етапу було заплановано облаштувати зелену зону         відпочинку          ЗДО  та в умовах сьогодення це зробити неможливо.

Творча група працювала над проєктом «Психолого-педагогічні засади організації роботи дошкільного закладу засобами музейної педагогіки». Педагогами проводились опрацювання проблеми впровадження технології музейної педагогіки в освітньо-виховний процес ЗДО, активізація самостійної роботи вихователів у ході навчання і вивчення додаткової психолого-педагогічної, методичної літератури, а також розвиток здібностей до практичного аналізу, ведення діалогу, дискусії щодо проблеми впровадження технології музейної педагогіки у роботі з дітьми.

Протягом довоєнного періоду творчою групою педагогів проведено заходи:

 • Диспут «Нові підходи до використання музейної педагогіки у діяльності дошкільного закладу».                 
 • Консультація «Методичні аспекти розробки й упровадження музейно-педагогічних програм і проєктів в освітній простір».
 • Доповідь «Ознайомлення із сучасними дослідженнями, перспективним педагогічним досвідом з даного питання».        
 • Оновлення  паспорту музею «Напрямки та відділи музею».
 • Інвентаризація та поповнення експонатів музею «Музей як скарбниця освітніх і педагогічних надбань».
 • Розробка тем занять для дітей дошкільних груп «Формування життєвої компетентності дитини засобами музейної педагогіки».            
 • З метою реалізації проєкту створено «Літопис дитячого садочка – від минулого до сьогодення» (історичні факти, свідчення очевидців, фото від заснування до сучасності).

Поряд з цим не усі поставлені завдання змогли бути досягнутими, адже майже половина запланованого так і не була проведена очно. Ранок 24 лютого поставив невизначену паузу у освітній роботі. Але наш заклад відновив свою роботу одним з найперших у місті, як черговий та паралельно запустив механізм дистанційної організації навчання та виховання дітей, які не відвідують дошкільний заклад.

Варто зауважити, що адміністрація закладу в умовах воєнного стану прагнула виконати усі поставлені завдання відповідно до річного плану, тому було організовано онлайн-зустрічі з педагогами, які працювали дистанційно. В свою чергу працівники закладу наполегливо працювали над посиленням зв’язку між родинами вихованців та колективом дитячого садка. Систематично проводилися онлайн-консультації для батьків, висвітлювалась інформація на блозі, сайті , у вайбер-групах та YouTube каналі ЗДО.

Аналіз впровадження зазначених форм методичної роботи з педагогами показав, що вони дали позитивний результат, допомогли вихователям здійснювати проблемний аналіз, рефлексію (бачити не тільки свої досягнення, а й недоліки у роботі) і на основі отриманих даних моделювати, планувати свою діяльність, одержувати позитивні результати, що включали вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

         У 2021 – 2022 н. р. проатестовано вісім педагогічних працівників:

1. Короленко Юлія Іллівна, вихователь. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист».

2. Куліш Наталя Василівна, вихователь-методист. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

3. Архипчук Людмила Федорівна, вихователь. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист».

4. Романюк Наталія Анатоліївна,вихователь-методист. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

5. Оцалюк Наталія Володимирівна,вихователь. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист».

6. Савчук Вікторія Миколаївна,вихователь. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

7. Кубасова Олена Анатоліївна,музичний керівник. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії».

8. Базяка Людмила Василівна, вихователь. Відповідність раніше встановленому 11 (одинадцятому) тарифному розряду (відповідно наказу МОН України від 20.01.2017 №81).

Система роботи педагогів, які атестувались, вивчалася членами атестаційної комісії, аналізувалися як відкриті заходи, так і стан освітнього процесу та майстерність педагогів. Всі члени атестаційної комісії систематично  відвідували освітні заходи, які проводили педагоги, що атестуються, аналізували їх, фіксуючи всі зауваження і рекомендації в особових картках аналізу освітнього процесу.

Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі ЗДО протягом попередніх 5-ти  років.

Також протягом року педагоги Короленко Ю.І., Куліш Н.В., Архипчук Л.Ф., Базяка Л.В., Кубасова О.А., Наземчук С.В., Пересенчук О.І., Швець Л.С. пройшли курсову перепідготовку при КЗВО «ВАБО».

          Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання, упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань зміцнення та збереження духовного здоров’я  дошкільників.

          Анкетування і діагностування педагогічних працівників щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показали, що значна частина педагогів працює над цим питанням, поповнює дидактичний матеріал відповідно до сучасних вимог, але обізнаність окремих педагогів щодо новітніх технологій носить поверховий характер, що призводить до малоефективного використання їх у роботі з дітьми. В основному це педагоги, які працюють в закладі  дошкільної освіти кількароків.

Основними проблемами, які були виявлені під час досліджень діяльності таких вихователів, можна назвати недостатню професійну компетентність молодих вихователів. Зазначене взято до уваги і з метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у 2022 – 2023 навчальному році планується посилити методичне зростання педагогічної майстерності, збільшити кількість практичних форм з метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами роботи з дітьми.

         Педагогічні працівники активно працювали не лише над поповненням теоретичних знань, удосконаленням рівня своїх умінь, а й приділяли достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців. Велика увага в усіх вікових групах приділялась створенню розвивального предметно-ігрового середовища, яке сприяло збереженню, зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров’я кожного малюка.

         Хочу сказати, що до 24 лютого планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі була організована гурткова робота. Високих результатів у данному виді діяльності досягли керівники наступних гуртків:

- Гурток іноземної мови (англійська) Наземчук С.В.

- Хореографічний гурток «Веселка» Зімулькін В.М.

- Вокальний гурток «Веселі дзвіночки» Зоря К.М.

- «Нетрадиційні техніки малювання»(середня група №1) Дремлюга І.М.

- «Народознавчий гурток «Дивоцвіт» (молодша група №2) Козинець О.Ю.

- «Наша мова солов’їна» (молодша група №4) Швець Л.С.

- «Нетрадиційні техніки малювання» (середня група №6) Петровська В.О.

- «Чарівні перетворення» (старша група №7) Сень Н.І.

- «Мовлення – важливий аспект розвитку дошкільника» (старша група №8) Близнюк Ю.А.

- «Чарівне тісто» (молодша група №12)Хохлюк О.М.     

- «Театральна мозаїка» (середня група №14) Племянік С.М.

- «Невгамовні цифри» (середнягрупа №17) Цимбалюк Л.А.

- «Чарівний папір» (середнягрупа №18) Заєць В.С.

          Та, на жаль, війна внесла свої корективи, івиникли проблеми у подальшому творчому розвитку дітей. Тому педагоги закладу намагалися і в цей непростий час активно співпрацювати з родинами вихованців для всебічного, гармонійного розвитку особистості дитини.

          Так, розвитку творчих здібностей дошкільників сприяв конкурс «З Україною в серці» у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів» організований департаментом освіти Вінницької міської ради. У І турі конкурсу на базі ЗДО №26 взяли участь наступні учасники:

В номінації: Інструментальний (ударні, духовні, струнні, фортепіано):

- Інструментальний оркестр з композицією «Доброго вечора, ми з України» Автори музики: DJ ProBass - Артем Ткаченко, DJ Hardi - Максим Мокренко. https://youtu.be/3yvf2WcDmJk

В номінації: Вокальний (солісти, дуети, ансамблі):

- Куліш Орест з сестричками (молодша група №2).

Пісня "Україна" (слова та музика Анна Поночевна)

https://youtu.be/XIRP63enU1s

- Петіхашний Ростислав (старша група №8).

Українська народна пісня "Ой у лузі червона калина"

(композитор Степан Чарнецький)

https://youtube.com/shorts/piC9VX534E0?feature=share

- Мельник Дарія (середня група №18)

Українська народна пісня "Я лисичка, я сестричка"

https://youtu.be/vBEP9gMbOaM

- Кошель Анна (молодша група №2)

Гімн України

(слова Павла Чубинського,

музика Михайла Вербицького) 

https://youtube.com/shorts/kfm8WfOW93Y?feature=share

- Дудник Анна (ЗДО №26, молодша група № 2).

Українська народна пісня

"Ой у лузі червона калина"

 (композитор Степан Чарнецький)

https://youtube.com/shorts/D2DeoVJQDxo?feature=share

- Машталяр Дар'я (старша група № 7).

Сучасна українська пісня "Україна-це ти" (музика-Тіна Кароль, слова- Тіна Кароль та Микола Бровченко) https://youtu.be/e1JeCUZZVZk

- Безносюк Артем (старша група № 7).

Українська народна пісня

"Ой у лузі червона калина"

(композитор Степан Чарнецький)

https://youtu.be/oq3k54ml1-I

- Осідак Уляна (ЗДО №26, група №15).

Українська народна пісня "Ой у лузі червона калина"

https://youtube.com/shorts/oQ2pSFxCsLo?feature=share

- Ковальчук Вікторія (середня група №17).

Українська народна пісня "Подоляночка"

https://youtube.com/shorts/_VQ7lNvIk9U?feature=share

- Милий Артем (ЗДО №26, середня група №17).

Українська народна пісня

"Ой у лузі червона калина"

(композитор Степан Чарнецький)

https://youtube.com/shorts/1-HUPzfPhvo?feature=share

В номінації: Художнє читання:

- Сім'я Машталяр Дар'ї (старша група № 7).

Вірш патріотичного спрямування "Вишиванка - це оригінально"

(автор Надія Красоткіна)

https://youtu.be/zjfRdpYSy_w

- Літвін Олександра (старша група №8).

Вірш патріотичного спрямування "Україна" (Автор Наталя Зарічна) https://youtube.com/shorts/6E7VQrR-0fA?feature=share

- Літвін Олександра (старша група №8).

Вірш патріотичного спрямування "Уклонюся" (автор Катерина Перелісна)

https://youtube.com/shorts/U3yCrG2kh3A?feature=share

- Кравченко Данислав (молодша група №12).

Вірш патріотичного спрямування "Україна"

(автор Наталя Зарічна)

https://youtube.com/shorts/8XjGwK_YCPI?feature=share

- Попіль Артем (молодша група № 4).

Вірш патріотичного спрямування "Рідна хата"

(автор Ганна Черінь)

https://youtube.com/shorts/KY0qRhBz7fs?feature=share

- Пасічник Аріна (середня група №17).

Вірш патріотичного спрямування "Любіть Україну"

(автор Володимир Сосюра)

https://youtu.be/Qawyv11SJTM

- Сабардак Єгор (середня група №17).

Вірш патріотичного спрямування "Загадаю бажання"

(автор Тетяна Строкач)

https://youtube.com/shorts/IkpmBNlw9nQ?feature=share

- Бондаренко Богдана (молодша група №12).

Вірш патріотичного спрямування "Маленька українка"

(автор Уляна Федасюк)

https://youtube.com/shorts/svlSndpXqWM?feature=share

- Кочубейник Кирил (група №1).

Вірш патріотичного спрямування "Вишиванка"

(автор Вадим Крищенко)

https://youtube.com/shorts/nWL8614HNFc?feature=share

- Поліщук Марія (старша група № 9).

Вірш патріотичного спрямування

"Почуйте сильні на землі"

(автор Ольга Калина)

https://youtube.com/shorts/w83ZXEsyZNs?feature=share

- Ліщенко Іларія (група раннього віку №15).

Вірш патріотичного спрямування

"Я живу на Україні"

(автор Г.Комісарова)

https://www.youtube.com/watch?v=vKpyf6GJT7E

         Особливо слід відмітити роботу музичних керівників Зорі К.М., Кубасової О.М., які підготували для участі в І турі виступ інструментального оркестру «Доброго вечора, ми з України», який вразив комісію ЗДО №26 своєю майстерністю та був відібраний для участі у ІІ турі конкурсу департаменту освіти Вінницької міської ради.

        Також у ІІ тур конкурсу пройшла сім'я Машталяр Дар'ї (старша група № 7) з віршем патріотичного спрямування "Вишиванка - це оригінально" (автор Надія Красоткіна).

         Протягом навчального періоду «до 24 лютого»педагоги приділяли велику  увагу індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей і адаптації до шкільного навчання. Співпрацюючи з загальноосвітньої школи І ступеню №5 ВМР педагоги закладів забезпечили необхідне предметно-розвивальне середовище для організації різних видів діяльності дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів з урахуванням їхніх потреб та індивідуальних інтересів. Вивчили та проаналізували програми розвитку дитини дошкільного віку та програми початкової школи. Здійснювали взаємовідвідування занять у старшій групі ЗДО учителями початкових класів та уроків у перших класах вихователями старших груп. Усі заходи забезпечили наступність у роботі дошкільного закладу та школи.

          Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме родина закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти вибачати чужі. В закладі дошкільної освіти 1 раз на місяць на Blogger (дистанційно) працює «Школа батьківства», «Клуб молодих батьків», яка має інформаційно-консультативний характер.  Також з батьками систематично проводились онлайн консультації, диспути, конференції, тренінги, інтерактивні лекції.

       Педагоги ЗДО впроваджували інноваційні технології:

- Кольоротерапія як дієвий засіб оздоровлення дітей ЗДО (група раннього віку №3) Колібабчук І.О.

- Нетрадиційні техніки малювання у роботі з дітьми раннього дошкільного віку (група раннього віку №5) Козленко О.О.

- Пальчикові ігри (група раннього віку №5)Коломієць О.В. 

- Технологія навчання математики дітей раннього дошкільного віку за методикою Г.Домана (група раннього віку №15) Невідома С.І.

- «Кольорові долоньки» малювання за методикою І.О. Ликової в групі раннього віку (група раннього віку №11) Петіхашна Т.П.

«Кольорові долоньки» малювання за методикою І.О. Ликової в групі раннього віку (група раннього віку №16)Іванчук В.В.

- Образотворча діяльність за методикою С.В.Циганової (група раннього віку №16)Снігур І.М.

- Театр фізичного виховання М.Єфименка(молодша група №2) Козинець О.Ю.

- Мнемотехніка як розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку (молодша група №12) Хохлюк О.М.

- Дихальна гімнастика О.М.Стрельникової  (молодша група №4) Залєвська А.О.

- Соціальна та фінансова освіта дітей дошкільного віку (програма «Афлатот»)  (середня група №14) Стьобало Р.А.

- Мовленнєве зростання дошкільника за методикою Т.О. Піроженко          (середня група №6) Ванжула І.Л.

- Соціальна та фінансова освіта дітей дошкільного віку (програма «Афлатот»)  (середня група №17) Савчук В.М. 

- Художнє слово та дитяче мовлення за методикою Н.Гавриш За окремим планом (старша група №7) Оцалюк Н.В.

- Розвиток мовлення з використанням інноваційних технологій         За окремим планом (старша група №8) Гладько Л.О.

- Технологія естетико-екологічного виховання за Г.Тарасенко (старша група №10)Базяка Л.В.

- Використання елементів ТРВЗ в роботі з дітьми дошкільного віку  (середня група №1) Архипчук Л.Ф.

- Розвиваючі ігри Нікітіних (середня група №18)Заєць В.С.

- Використання ІКТ у роботі з дошкільниками. Музичний керівник Зоря К.М.

          Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» вся документація у закладі ведеться державною мовою.

 З метою проведення змістовної роботи з дітьми з національно-патріотичного виховання та мовленнєвого розвитку у групах створено відповідні умови: належне предметно-розвивальне середовище, а також підібрано наочні та дидактичні матеріали для проведення різноманітних заходів, дитяча художня література, музично - дидактичні матеріали, навчальні посібники з українського народознавства, методичні розробки, конспекти занять, сценарії свят та розваг,  демонстраційно-ілюстративний матеріал.

 Варто зазначити, що у кожній віковій групі закладу в наявності національні осередки, оформлення і зміст  яких відповідають віковим особливостям дітей. Вони естетично оформлені, розташовані у зручному для огляду місці. Експозиції національних куточків змінюються відповідно до теми тижня, тематичних днів. Спілкування педагогів  та іншого персоналу з дітьми та між собою відбувається державною мовою.

 Особливої уваги у нашому закладі надаємо питанню безпеки життєдіяльності дітей. З метою удосконалення організаційної та практичної роботи з питань безпеки дітей, підвищення ефективності проведення роботи по виробленню дій, правил та навичок безпечної поведінки у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та профілактики травматизму серед дітей, виховання свідомого та дбайливого ставлення дітей до власного здоров’я, у КЗ «ДНЗ №26 ВМР» спрямовано такі напрямки:

 • робота з дітьми;
 • робота з працівниками ЗДО;
 • робота з батьками вихованців.

З працівниками закладу протягом навчального року було проведено заходи з дотриманням обмежувально-карантинних вимог:

 • Надані методичні рекомендації з Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
 • Проведено роз’яснювальну роботу  з метою пропаганди здорового, активного способу життя та проведення обмежувально-карантинних заходів щодо запобігання виникнення та розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2
 • Лекційне засідання «Порядок дій під час виникнення пожежі у ЗДО».
 • Практичні заняття і навчання з відпрацювання планів евакуації в надзвичайних ситуаціях
 • Консультація для педагогів «Організація роботи щодо створення в ЗДО безпечного середовища для дітей» та ін.

Призначеною особою з питань ЦЗ вихователем-методистом Романюк Н.А. 17.11.2021 року проведено інструктажі з працівниками закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, а вихователь-методист Куліш Н.В. провела консультації: «Охорона праці під час проведення прогулянки», «Безпека життєдіяльності дітей на заняттях з фізичного розвитку».        

Вихователі усіх вікових груп поповнили тематичні папки з ЦЗ та БЖД демонстраційним матеріалом, пам’ятками, консультаціями для батьків, які висвітлюють дії дорослих та дітей в екстремальних ситуаціях.

Співпраця з батьками вихованців, допомога родині у вихованні безпечної поведінки дитини проходили через онлайн-взаємодію за допомогою посилань у Viberгрупах та webсайті закладу http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/bezpeka-zhittedyalnosti-12-23-40-07-12-2018/, Школа батьківства в Blooger

https://shkolabatkivstva.blogspot.com/2021/10/blog-post.html, https://shkolabatkivstva.blogspot.com/2021/06/ :

 • інформували про створення максимально безпечних умов перебування дитини вдома, на відпочинку;
 • знайомили батьків із роботою закладу з данного напряму;
 • залучали батьків до освітнього процесу ;

         Слід зауважити, що велику увагу протягом навчального року колектив закладу дошкільної освіти приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медичні сестри Ткаченко Т.Д., Дячок Г.В., які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючи заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

         У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітолікування: часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

         Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

          Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в організації освітньо-виховного процесу.

         Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі. Ними проводяться різноманітні форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять насвіжому повітрі. Один раз на місяць в садочку організовуються і проводяться Дні здоров`я.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей нашого закладу. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

          Протягом навчального року робота закладу визначалася на підставі глибокого аналізу і результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педмайстерності педагогів, компенсуючого спрямування ЗДО, чітко визначених змісту, мети, основних напрямків діяльності педагогічного закладу.

Наразі, в умовах воєнного стану під час освітнього процесу використовуються наступні форми роботи з дітьми:

 • комплекснізаняття;
 • ігровадіяльність;
 • самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька);
 • індивідуальна робота;
 • прогулянки;
 • спостереження;
 • трудова діяльність;
 • гуртки («Чарівний папір», «Мова наша солов’їна»).

У зв’язку із запровадженням в Україні військового стану, в березні-травні 2022 року освітній процес в закладі освіти був організований у очному (для дітей, що відвідують заклад) та дистанційному режимі. Роботу дошкільного закладу завжди можна переглянути на сторінках  веб-сайту навчального закладу, на якому ми інформуємо про новини і зміни у нашій діяльності. Це дає змогу підвищити суспільний рейтинг дошкільного закладу, а також позитивно  позначається на йогодіяльності.

Батьки, діти, яких не відвідують ЗДО, мають можливість отримати корисну інформацію на web-сайті ЗДО№26 в рубриці «Корисні посилання на допомогу батькам» http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/korisni-posilannya-18-03-08-04-07-2017/,де пропонуються:

В рубриці «Дитяча» на web-сайті ЗДО№26 для дітей розміщено цікаві завдання розвивального та творчого характеру:

 • завдання для дошкільників 4,5,6 років

https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-detsad/

 • практичні завдання по підготовці дитини до школи

https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-preschool-vybred/?fbclid=IwAR3bKndoRLTzznldsK9IN674dBjgU_X6fqUEeAhxUY1YBQ0h9oE_sGNiEZ0

 • цікавинки для дітей «Відео казки»

http://bilatserkva-dnz29.edukit.kiev.ua/batjkivsjka_storinka/cikavinki_dlya_vashih_ditej/video_kazki/

 • збірка дитячих українських пісень 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z2dnKtu8GI&feature=share&fbclid=IwAR0nA5MFDF0NE-T0el1WBJFApQSKbrBeP_s7Pn1MNGTgeGrA-06hWsiRSz8

Також на сайті закладу зазначено роботу педагогічних працівників, які працюють дистанційно. Так, у розділі «Онлайн робота під час воєнного стану» окреслено індивідуальні плани дистанційної роботи педагогів. А у рубриці «Онлайн робота з дошкільнятами» http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/onlajn-zanyattya-dlya-doshkilnyat-09-22-40-27-04-2020/висвітлено  посилання на цікаві відео, заняття, руханки, інтерактивні ігри, спостереження та досліди, створені педагогічними  працівниками нашого закладу для малят різного віку відповідно до індивідуальних планів роботи. Переглянути відео-матеріали можна і на Youtube-каналі ЗДО№26

https://www.youtube.com/channel/UC1-RiOaqaZEG3PcxgkVK7qQ

           Анкетування батьків закладу свідчить про те, що більшість батьків вихованців (82%) відзначають, що діти із задоволенням відвідували дитячий садок, поверталися додому в гарному настрої; батьків задовольняють вимоги педагогів та їх ставлення до дітей (77%); 88% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ЗДО. Умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно 91%; високий рівень задоволеності роботою ЗДО і його педагогічним колективом мають 92% опитаних батьків, достатній рівень – мають8%.

Хочу підкреслити, що невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному закладі.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021р №305, Наказу від 26.02.2013 № 202/165«Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Використовуємо при приготуванні страв рецепти Евгена Клопотенка: від технології приготування страв (готуємо в пароконвектоматі) до нових сучасних видів страв, нових інгредієнтів і навіть назв самих страв: чахохбілі з куркою, мусака, нагетси курячі, фалафель, соус бешамель…

Аналіз харчування дітей ЗДО протягом 2021 – 2022 навчального року показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми, щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах.

Протягом усього періоду сестрою медичною і комірником контролювалась якість продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. Своєчасно та правильно ведуться журнали бракеражу сирої та готової продукції.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснюється суворий контроль за умовами зберігання та дотримання термінів реалізації продуктів і технологією приготування їжі.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Матеріальна база дитячого закладу у задовільному стані. Оформлення групових приміщень, кабінетів, музичних зал є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. У кожній віковій групі створене розвивальне середовище і максимальні умови для перебування дітей та їх психологічного комфорту.

Спортивний та ігрові майданчики знаходяться у задовільному стані, про що свідчать акти їх обстеження.

Підводячи підсумки того, можна зазначити, що, в певній мірі, зусилля педагогічного колективу у вирішенні зазначених проблем отримали позитивний результат, але на досягнутому зупинятися не можна. Тому на майбутнє колектив закладу і надалі буде активно працювати та підвищувати свій професійний рівень, щоб і в умовах сьогодення забезпечити всебічний гармонійний розвиток кожної дитини.

 В закладі є вакансія вихователя на повну ставку, вимоги - наявність диплому про педагогічну освіту, любов до дітей. Звертатись за телефоном 61-19-42

Логін: *

Пароль: *