ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця
Вінниця, Вінницька область

Пріоритетні завдання ДНЗ №26

Основними питаннями, які необхідно вирішити у 2019 - 2020 н.р. є:

1. Визначення індивідуальних науково-методичних тем для молодих спеціалістів.

2. Перегляд індивідуальних науково-методичних тем, з огляду на новітні тенденції та запити дошкільної освіти.

3. Удосконалення роботи щодо участі кожного педагога в основних методичних заходах.

4. Удосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів.

5. Формування знань дошкільників про природу, екологічна освіта дошкільників.

6. Впровадження системи роботи з розвитку пізнавальних процесів вихованців.

7. Продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.

  Змістове наповнення роботи закладу дошкільної освіти на 2019-2020 н.р.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2018–2019 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2019–2020 навчальний рік:

1. Використання розвивального потенціалу гри у подоланні негативних емоцій та у вихованні інтересу до навчання дітей дошкільного віку.

2. Розвиток екологогічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність.

3. Виховання у дошкільників високої національно-патріотичної свідомості, шляхом формування емоційно-ціннісного ставлення до природи рідного краю.

4. Впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

5. Спрямування роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я.

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *