ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця
Вінниця, Вінницька область

Пріоритетні завдання ДНЗ №26

Основними питаннями, які необхідно вирішити у 2020 - 2021 н.р. є:

1. Визначення індивідуальних науково-методичних тем для молодих спеціалістів.

2. Перегляд індивідуальних науково-методичних тем, з огляду на новітні тенденції та запити дошкільної освіти.

3. Удосконалення роботи щодо участі кожного педагога в основних методичних заходах.

4. Удосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів.

5. Формування знань дошкільників про природу, екологічна освіта дошкільників.

6. Впровадження системи роботи з розвитку пізнавальних процесів вихованців.

7. Продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.

  Змістове наповнення роботи закладу дошкільної освіти на 2020-2021 н.р.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019–2020 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2020–2021 навчальний рік:

1. Формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.

3. Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.

4. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

5.      Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.

 

 

 

Логін: *

Пароль: *