ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця

Пріоритетні завдання ДНЗ №26

Основними питаннями, які необхідно вирішити у 2021 - 2022 н.р. є:

1.Посилити методичне зростання педагогічної майстерності.

2.Збільшити кількість практичних формз метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами роботи з дітьми.

3.Надавати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

4.Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

5.Розробити графік взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

6.Організувати роботу клубу емоційної підтримки педагогів «Шлях до себе».

7.Розвивати порівняльне і пояснювальне мовлення дошкільників, здійснювати корекцію мовлення засобами нетрадиційних форм та методів.

8.Формувати соціальну компетентність дошкільників засобами сюжетно-рольвої гри.

9.Покращити роботуз трудового виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

10.Організувати раціональне предметно-розвивальне середовище для різних форм, видів рухової діяльності, а також створення сприятливих умов для позитивних емоційних та морально-вольових проявів дітей.

11.Продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.

  Змістове наповнення роботи закладу дошкільної освіти на 2021-2022 н.р.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2020–2021 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2021–2022 навчальний рік:

1.Продовжити роботу по створенню умов для вихованняпатріотично свідомого дошкільника з високими морально-духовними якостями засобами національно-патріотичного виховання.

2. Продовжити роботу по охороні життя, зміцненню здоров'я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу та забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами.

3. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників як гаранту готовності до Нової української школи шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій.

4. Трудове виховання дошкільників - запорука  ранньої соціалізації та важливий процес формування у дітей суспільних мотивів трудової діяльності, поваги до праці дорослих, дбайливого ставлення до результатів праці інших.

5. Сюжетно-рольова гра в контексті формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку та важливий чинник формування взаємин в дитячому колективі.

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *