ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця
Вінниця, Вінницька область

Всеобуч для батьків

«Духовний розвиток особистості через моральне та естетичне виховання»

Духовність особистості – динамічне явище, яке формується та змінюється протягом життя людини, зазнаючи впливу багатьох чинників. Успішність процесу духовного розвитку особистості залежить від внутрішніх, психологічних умов і зовнішніх впливів.

Пробудження духовності відбувається в ранньому дитинстві, і визначну роль у її розвитку відіграє сім’я, однією з функцій якої є передача дитині духовної спадщини, яку має суспільство на даному етапі історичного розвитку. Сім’я стає першим осередком духовного виховання, особливо якщо в ній зберігаються духовні цінності, в результаті чого дитина є зануреною в атмосферу духовності. Духовні ідеали, смисли та цінності, засвоєні у ранньому дитинстві, суттєво впливають на подальше духовне зростання особистості.

Дослідження виховного та духовного потенціалу сім’ї, показало, що батьки начебто піклуються про дитину (купують дорогі речі, смачну їжу тощо), проте в них переважає авторитарний стиль спілкування з дитиною (нав’язування своєї волі, пригнічення ініціативи дитини), що не сприяє розвиткові її духовності. Значна кількість батьків стримують розвиток духовності у своїх дітей, що відбувається внаслідок нерозуміння самоцінності та унікальності внутрішнього світу дитини, перспектив її духовного розвитку.

Діти рідко разом з батьками відвідують театри, виставки, екскурсії, церкву. Живе спілкування в сім’ї є вкрай обмеженим, внаслідок чого духовний потенціал родинного виховання суттєво знижується. Це призводить до незадоволення потреб дитини, в тому числі й духовних, а в деяких випадках можна казати про повне їх ігнорування. Цікаво, що ця тенденція спостерігається не лише у проблемних сім’ях, але й у ззовні благополучних, в яких дорослі, формально «займаючись вихованням» дитини, водночас не дбають про задоволення її духовних потреб, особливо потреб в емоційному контакті з батьками.

 Для забезпечення духовного розвитку дітей у сімейному середовищі в арсеналі батьків мають бути різні загальнопедагогічні методи, застосування яких стимулює виникнення у вихованців думок, почуттів, потреб, які спонукають їх до певних вчинків і поведінки. 

Особливості морально-етичного становлення дітей-дошкільнят
 Моральне виховання дітей: основні етапи й поради батькам

"Моральне виховання дітей дошкільного віку"

ЗАВДАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Процес естетичного виховання дошкільників засобами природи

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *