ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця

Семінар-практикум

Семінари – практикуми 2021 -2022 н.р.

№1 Тема: «Збереження та зміцнення здоров’я дошкільників засобами фізичного виховання»

Мета: розкрити роль педагогів у реалізації завдань основних ліній розвитку дітей дошкільного віку щодо охорони, збереження і зміцнення їхнього здоров’я; допомогти зрозуміти, що вони мають бути взірцем досконалості, духовності та фізичної гармонії, чітко усвідомлювати свою приналежність до виховання здорової нації, допомогти вибрати для цього шляхи і методи, які є найбільш прийняті для кожної конкретної дитини.

з/п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

Теоретична частина

1.

Сучасні підходи до організації фізкультурно – оздоровчої роботи у ЗДО

Експрес-повідомлен

ня

Жовтень

Завідувач

Короленко Ю.І.

 

 

2.

Здорова нація – запорука благополуччя держави» (основні показники здоров’я).

Інформацій ний коктейль

 

Вихователь – методист

Куліш Н.В.

 

3.

Інноваційні прийоми та методи фізичного розвитку дітей з ООП

Презентація досвіду з елементами тренінгу

 

Вихователь Оцалюк Н.В.

 

4.

Активізація  рухової активності  дітей дошкільного віку під час занять з фізкультури та музики.

Педагогічні знахідки

 

Музичний керівник

Кубасова О.А.

 

Практична частина

 

5.

Використання ігрових ситуацій з метою  вироблення позитивної мотивації під час формування гігієнічних навичок  у дітей раннього віку

Фотопрезентація

 

Колібабчук І.О.

 

6.

Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї з метою формування свідомого розуміння дошкільниками цінності власного життя та здоров’я

Вправа «Пазли ідей»

 

Вихователь – методист

Романюк Н.А.

 

7.

Практичний показ занять з фізичного розвитку  в різних вікових групах

- молодша;

- середня;

- старша;

Фестиваль авторських занять

 

 

 

 

 

Ванжула І.Л.

Заєць В.С.

Близнюк Ю.А.

 

 

№2 Тема: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ДНЗ; удосконалити уміння і навички педагогів щодо організації національного виховання дошкільників; розширити та уточнити знання  педагогів щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з дітьми з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку; розглянути прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з даного напрямку.

№ з/п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін

Відповідальний

Відмітка

Теоретична частина

1.

«Суть і принципи патріотичного виховання у світлі інтегрованих занять»

Міні-лекція

 

Січень

 

Племянік С.М.

 

2.

.«Ситуативний підхід і особистісно розвиваючі ситуації, спрямовані на формування духовно-моральних цінностей у дошкільнят»

Кошик пропозицій

 

Сень Н.І.

 

3.

«Виховання духовності у дітей засобами народознавства»

Творча лабораторія

 

Козинець О.Ю.

 

Семінарський модуль

4.

«Стежина духовності»

Музичний салон

 

Зоря К.М.

 

5.

«Козацькому роду нема переводу»

Ерудит-лото

 

 

Вихователь-методист

Романюк Н.А.

 

6.

«Святковий календар»

  •  

на вправа

 

Вихователь– методист

Куліш Н.В.

 

 

7.

 «Добрі серця»

 

Презентація проєктів

 

Ванжула І.Л.

Гринчак І.В.

Архипчук Л.Ф.

 

Практична частина

 

8.

Обмін досвідом «Використання народно -прикладного мистецтва як засіб формування національної свідомості дитини»

 

1.«Ярмарок майстрів»

  • Нетрадиційні техніки малювання
  • Тістопластика
  • Витинанка

 

2.«Музейний простір – творчий простір»

 

 

 

 

 

Майстер-класи

 

 

 

 

 

Екскурсія з юними екскурсово-дами

Січень

 

 

 

 

Дремлюга І.М.

 

Іванчук В.В.

Цимбалюк Л.А.

 

 

Базяка Л.В.

 

 

 

 

 

№3 Тема: «Використання інтерактивних технологій  у формуванні комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників»

Мета: удосконалити систему роботи проведення аналізу прийомів та методів формування комунікативно-мовленнєвої діяльності; поглибити  теоретичні знання та практичні  вміння педагогічних працівників з питань мовленнєвого розвитку, дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів.

№ з/п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

Теоретична частина

1.

«Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії»

Проблемний стіл

Березень

2022

 

 

2.

«Застосування прийомів мнемотехніки під час переказу літературних творів та казок»

Методичні рекомендації

 

Вихователь-методист

Романюк Н.А.

 

3.

«Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої успішності у школі»

Презентація з використанням ІКТ

 

Русин А.М.

 

4.

 «Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників»

Банк ідей

 

 

Вихователі усіх вікових груп

 

5.

Активна взаємодія логопеда і дитини під час формування фразового мовлення «Від слів до фрази і речення».

 

 

Вчитель-логопед

Кудряшова В.М.

 

Практична частина

6.

«Ейдетика і формування правильної вимови звуків. Складання описових і творчих розповідей за схемами»

Майстер-клас

 

Заєць В.С.

 

 

 

 

7.

«Налагодження ефективної співпраці з батьками щодо розвитку зв’язного мовлення дошкільників через використання нетрадиційних форм роботи»

Педагогічна кухня

 

Вихователь-методист

Куліш Н.В.

 

8.

«В мнемотехніку граємо, дітей мові навчаємо»

Обмін досвідом

 

Близнюк Ю.А.

 

9.

 «Вихователь – режисер дитячого театру»

Театралізований тренінг

 

Вихователі-методисти Романюк Н.А.

Куліш Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *