ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця

Робота динамічної групи 2021 - 2022 н. р.

Проєкт«Створення іміджу сучасного дошкільного закладу»

Мета: -ознайомитися з теоретичними основами формування позитивного іміджу ЗДО;

-дібрати ефективні форми роботи спрямовані на формування корпоративної культури та позитивного іміджу закладу;

-впровадити дібрані форми у практику роботи;

-модернізувати куточки дошкільного закладу, а саме: коридори біля груп №1,6,8 та переходи між групами №2 і 4, між групами №9 та 10,17 та 18.

Керівник: Гладько Л.О.

Члени: Козленко О.О., Цимбалюк Л.А., Залєвська О.О., Козинець О.Ю., Заєць В.С.

п/

п

Зміст роботи

Форма

проведення

Відповідальні

Дата

проведення

Відмітка

про

виконання

I.Аналітико-діагностичний етап

1.

Ознайомитися з теоретичними основами формування позитивного іміджу ЗДО

Діагностичне анкетування

Члени творчої групи

Вересень

2021

 

2.

Формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти

Нетворкінг

 

Залєвська А.О.

Жовтень

2021

 

3.

Дібрати ефективні форми роботи, спрямовані на формування корпоративної культури та позитивного іміджу закладу

Кайрос – менеджмент

 

Заєць В.С.

Листопад

2021

 

II. Проєктний етап

4.

«Нові можливості для активних та креативних пе-дагогів»

«Виявлення хобі працівників закладу»

Козинець О.Ю.

 

Грудень 2021

 

 

 

 

 

Січень

2022

 

5.

Модернізація внутрішніх приміщень дошкільного закладу (коридорів біля груп №1,6,8 та переходів між групами 2 і 4, 9 і 10, 17 та 18)

Виготовлення ескізів

Гладько Л.О.

Члени творчої групи

 

6.

Створення привабливого сучасного вигляду приміщень дошкільного закладу

Творча майстерня по облаштуванню куточків ЗДО

Члени творчої групи

Лютий

2022

 

7.

Висвітлення пози-тивних результатів діяльності закладу, творчих здобутків педагогів через інтернет –ресурси

Рекламні ролики, презента-ційні фільми про ЗДО

Цимбалюк Л.А.

Члени творчої групи

Березень

2022

 

III.Узагальнюючий етап

8.

«Веселкові новини з дитячої країни»

Започаткування газети закладу

 

Козленко О.О.

Члени творчої групи

Квітень

2022

 

9.

Облаштування зе-леної  зони відпо-чинку

Упорядженість території дошкільного закладу

Гладько Л.О.

Члени творчої групи

Квітень

2022

 

10.

Книга відгуків для батьків і гостей ДНЗ.

Обробка матеріалів

Члени творчої групи

Травень

2022

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *