ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця
Вінниця, Вінницька область

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти

за 2017-2018 н.р.

Протягом 2017/2018 навчального року педагогічний колектив закладу працював над наступними завданнями:

1. Розвиток духовного потенціалу дітей через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої;

2.Всебічний розвиток дошкільників через призму логічних мислительних операцій;

3.Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.

Система методичної роботи навчального закладу з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році, в першу чергу, була спрямованана на розвязання завдань річного плану, а також на:

 • удосконалення педагогічної майстерності вихователів;
 • підвищення рівня професійної компетентності у питаннях виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • розкриття творчого потенціалу педагогів та дітей.

В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних.

Методична робота

У 2017/2018 навчальному році зміст освітнього процесу визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), чинними програмами: Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», Програмою розвитку «Українське довкілля», Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

6

6

2.

Атестація

4

5

3.

Участь у роботі творчої групи

5

5

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

20

20

Так у закладі протягом року були проведені наступні форми методичної роботи: педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи.

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

•        організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО;

•        науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ЗДО і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів тощо.

На педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік: реалізація Базового компонента (нова редакція), вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, на педрадах проводились ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Були проведені 4 педради за такими темами:

 1. «Всебічний розвиток дошкільників через призму логічних мислительних операцій у світлі сучасних інноваційних технологій», на якій обговорювались проблеми сучасного логічного розвитку особистості, роль дидактичних засобів у математичному розвитку дітей та інноваційні підходи до розвитку логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку.
 2. «Збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я та елементарної компетенції з питань безпеки життєдіяльності» на якій розглядались зміст новітніх технології, вплив на розвиток фізичного здоров'я вихованців, а також особливості впровадження інновацій в практику роботи ЗДО.
 3. «Зростання духовного потенціалу і духовного розвитку дитини шляхом сприйняття творів мистецтва, засобами театру та гри», на якій підводились підсумки тематичного вивчення «Створення умов для зростання духовного потенціалу дитини засобами мистецтва». Також значна увага була приділена розвитку творчих здібностей вихованців засобами театралізованої діяльності та розвитку мовлення в процесі художньо-продуктивної діяльності.
 4. «Підсумки освітньо-виховної роботи закладу дошкільної освіти за навчальний рік», на якій основна увага була приділена аналізу освітньо-виховної роботи за навчальний рік, намічені перспективи розвитку ЗДО на новий 2018/2019 навчальний рік.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу, робота творчої групи.

У закладі протягом року було проведено два семінари-практикума та один проблемний семінар:

 •  Проблемний семінар «Збереження та зміцнення здоров’я

дошкільників засобами фізичного виховання». Засідання проходило в 2 блоки: перший - теоретичний блок на якому педагоги мали змогу оглядово ознайомитися з сучасними підходами до організації фізкультурно – оздоровчої роботи в ЗДО, іграми з інтелектуальним навантаженням. Другий – практичний блок, який пройшов у формі ділової «Я знаю…» та майстер-класів з практичного показу занять з фізичного розвитку  в різних вікових групах: ранній вік (№15), молодша (№17), середня (№7), старша (№1).

 •   Семінар-практикум «Особливості виховання патріотизму у

дошкільників». Під час лекційного модулю педагоги прослухали міні-лекцію «Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві» та обговорили за круглим столом «Різновиди патріотизму». Семінарський модуль був насичений різноманітними вправами та завданнями: вправа «Асоціативний ряд», «Сформулюй завдання», «Закінчи речення», Ерудит-лото «Козацькому роду нема переводу». На завершення зібрання педагоги прийняли участь у «відкритому мікрофоні» –  «Треба пам’ятати».

•        Семінар-практикум «Обмін досвідом «Використання народно-прикладного мистецтва як засіб формування національної свідомості дитини». Який пройшов у вигляді майстер-класів, під час яких педагоги переглянули роботу гуртків закладу з народно-прикладного мистецтва.

 Семінари-практикуми та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів занять. Протягом 2017/2018 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті заняття:

 • «Подорож до математичної країни»  - формування логіко-математичної компетентності дітей, поєднуючи різні сфери життєдіяльності, (середня група №8) Швець Л.С.;
 • «Логоритміка» - самомасаж та сучасні методи корекції мовлення дітей, (старша група №1) Сєннікова Т.Л.;
 • «Зимові пригоди» - особливості проведення занять з розвитку рухів з дітьми раннього віку, (група раннього віку №5) Швець С.П.;
 • «У світі казок і пригод» - духовний розвиток дитини через казку, фантазію, гру, (група раннього віку №15) Снігур І.М.;
 • «Щоб дружити й не тужити» - моральне формування особистості дошкільника, (молодша група №6) Наземчук С.В.

У 2017/2018 навчальному році на базі ЗДО на високому рівні було проведено наступні заходи:

 1. В жовтні 2017 року відбулось засідання міської Школи молодого вихователя «Творення», щодо організації роботи з безпеки  життєдіяльності  та запобіганню дитячого травматизму. Під час зустрічі вихователь-методист Куліш Н. В. розповіла присутнім про підготовку та проведення "Тижня безпеки життєдіяльності дитини" в ЗДО №26. Молоді педагоги мали змогу переглянути сюжетно-рольову гру «Стихійне лихо – буревій» в старшій групі №1 під керівництвом Архипчук Л. Ф. та прийняти активну участь в інтерактивній грі «Спритна думка», яку з педагогами провели вихователі-методисти Романюк Н.А. та Куліш Н. В.
 2. В березні 2018 року на базі закладу було проведено майстер-клас для вихователів спецгруп та фізінструкторів міста Вінниці. Під час якого вихователь середньої спецгрупи №7 Оцалюк Н.В. разом із дітьми відправились у морську подорож та ознайомили присутніх з нетрадиційними методами оздоровлення дітей з вадами опорно-рухового апарату. В кінці подорожі вихователь-методист Романюк Н.А. провела з педагогами ділову гру «Курс на здоров'язбережувальні технології».
 3. В квітні 2018 року заклад гостинно зустрічав молодих педагогів міста на майстер-класі «Мистецтво писанки», які щорічно проводить вихователь Єлісєєва Г.Г. – керівник гуртка «Писанкова абетка».  Під час майстер-класу педагоги мали змогу не лише ознайомитися з мистецтвом писанки, але й написати свій власний оберіг.

Протягом року, відповідно до річного плану, проводились групові,                                    фронтальні та індивідуальні консультації за запитом педагогів та наслідками контролю, тематичні для молодих педагогів. Усі заплановані консультації були проведені, відповідні записи зроблені у журналі проведення консультацій. Теоретичні матеріали до проведених консультацій зберігаються у відповідній теці.

     Осередком методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

      У минулому навчальному році плідною була і робота творчої групи. Під час роботи ТГ було розроблено та реалізовано освітній проект: «Психолого-педагогічні засади організації роботи дошкільного закладу засобами музейної педагогіки». Метою роботи творчої групи було опрацювання проблеми впровадження технології музейної педагогіки в освітньо-виховний процес ЗДО, активізація самостійної роботи вихователів у ході навчання і вивчення додаткової психолого-педагогічної, методичної літератури, розвиток здібностей до практичного аналізу, ведення діалогу, дискусії щодо проблеми впровадження технології музейної педагогіки у роботі з дітьми. З метою реалізації проекту членами творчої групи створено «Літопис дитячого садочка – від минулого до сьогодення»

         Робота динамічної групи була направлена на вивчення та удосконалення питання про «Далекий та близький Космос», підвищення професійної компетентності вихователів, сприяння професійному розвитку педагогів. Стимулювання інтересу до творчості, розвитку аналітичних здібностей членів педагогічного колективу.  Члени динамічної групи розробили систему занять по ознайомленню дітей з природою космосу.

           З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також оформлена передплата на періодичні видання: Практика управління закладом освіти, Вихователь-методист дошкільного закладу, Дошкільний навчальний заклад, Науково-методичний журнал «Логопед», Дошкільне виховання.   

Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки,                           як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину».

           В кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з інноваційних технологій та методик.

          Усі педагоги закладу постійно підвищували свій рівень професійної майстерності працюючи над самоосвітою. Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня. Протягом року педагоги відвідували міські методичні об’єднання, семінари, «Школу молодого вихователя» та «Школу вихователя-стажера», впроваджуючи перспективний педагогічний досвід з питань зміцнення та збереження духовного здоров’я  дошкільників.  

         В залежності від професійного рівня педагогів плануються відповідні форми роботи, конкретні контрольно-аналітичні заходи, моніторингові дослідження. Зміст роботи з малодосвідченими вихователями включає  наступні форм роботи: закріплення наставника, індивідуальні консультації, спостереження за роботою, анкетування, співбесіда з проведенням самоаналізу, тощо.

Проте робота наставників з молодими спеціалістами обмежувалася лише індивідуальним консультуванням та допомогою у наданні методичного або дидактичного матеріалу, не було взаємовідвідування занять у форматі «наставник - молодий спеціаліст» в тій кількості, яка необхідна для підвищення фахового рівня молодих педагогів.

Основними проблемами, які були виявлені під час досліджень діяльності молодих вихователів, можна назвати недостатню професійну компетентність. Зазначене взято до уваги і з метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у 2018–2019 навчальному році планується посилити методичне зростання педагогічної майстерності, збільшити кількість практичних форм з метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами роботи з дітьми.

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

У закладі успішно пройшли такі свята та розваги як «Осінній ярмарок», «Свято Святого Миколая», «Щедрий вечір», «Свято Кобзаря», «Великоднє свято», родинне свято до Дня матері. Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2017/2018 навчальному році було організовано роботу гуртків за інтересами:     

 • «Весела хореографія», керівник Зімулькін В.М.;
 • «Англійська для малят», керівник Наземчук С.В.;
 • Вокальний гурток «Веселі дзвіночки», керівник Дубчак А.А.;
 • «Паперова студія», керівник Кондратюк М.Д.       ;
 • «Чарівні перетворення серветок», керівник Дремлюга І.М.      ;
 • «Стежками рідного міста», керівник Гринчак І.В.;
 • «Скарби нашого народу», керівник Минківська А.В.     ;
 • Тістопластика, керівник Русин А.М.;   
 • Нетрадиційні техніки малювання, керівник Гулько Л.Л.;         
 • «Невгамовні цифри», керівник Мельник Г.А.;
 • «Писанкарство», керівник Єлісєєва Г.Г.       
 • «Театральна мозаїка», керівник Мельник Л.І.        ;
 • «Чарівні намистинки», керівник Швець Л.С.;         
 • Гурток дослідницької діяльності, керівник Кривонос Т.І.       
 • «Витинанку витинаю, бо веселу вдачу маю», керівник Революк М.В.

Гурткова робота організовувалася в другу половину дня тривалість проведення занять – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Керівниками гуртків проводилися колективні перегляди занять для родин дітей. Вихованці закладу та їхні батьки задоволені роботою гуртків.

Слід відмітити, що під керівництвом Володимира  Зімулькіна, вихованці гуртка «Весела хореографія» приймали участь у конкурсі «Чарівна квітка 2018» з композицією «Східні фантазії», були нагороджені Дипломом лауреата конкурсу та солодкими призами.

         Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2017/2018 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні, її результатом стали наступні показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • використання набутого досвіду педагогами колективу;
 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;
 • достатній рівень виховання та розвитку дітей;
 • сприятливий психологічний клімат у колективі;
 • підвищення зовнішнього іміджу ЗДО.

Проте, варто зазначити певні труднощі, які виникали під час підготовки та проведення відповідних заходів:

 • нестійкий інтерес вихователів до вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій;
 • проводилась недостатньо поглиблена робота окремих педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

З метою вдосконалення якості методичної роботи закладу пропонується поглиблена робота за такими напрямами:

1. Вивчити шляхом анкетування та тестування готовність педагогічного колективу до впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

2. Надати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

3. Організувати круглий стіл з педагогами-фахівцями щодо перегляду індивідуальних науково-методичних тем, з огляду на новітні тенденції та запити дошкільної освіти.

4. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

5. Розробити графік взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

Організація та результативність освітнього процесу

Робота з дітьми в закладі дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій які зазначені в листі Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

Освітній процес здійснювався на основі інтегрованого підходу, що передбачає впровадження розвивального навчання дітей з використанням прогресивного педагогічного досвіду щодо гармонійного розвитку особистості (методики А.Богуш, Т.Піроженко, М.Монтессорі, М.Єфименка Г.С. Тарасенко, Н.Гавриш, І.О. Ликової, Л.Шульги, Л.В.Шелестової, ТРВЗ, Л.Фесюкової).

Для ефективної роботи за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програмою розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля» та здійснення освітнього процесу ЗДО було розроблено:

1. Навчальний план.

2. Розподіл організованої діяльності на тиждень.

3. Розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей протягом дня.

Розпорядок дня містить різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогами (групові, підгрупові, міні-заняття, гурткові заняття, ігри, експериментально-пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає зазначеним вище принципам та навчальній програмі.

Календарне планування складалося за режимними моментами                                         з урахуванням освітніх ліній розвитку. В освітньому процесі пріоритет надавався підгруповим, індивідуально-підгруповим, індивідуальним формам організації освітнього процесу. Фронтальні заняття базувалися на інтегрованих, комплексних, сюжетно-динамічних заняттях. Проведення міні-занять давало змогу враховувати вподобання кожної дитини, вивільняти час для самостійного пізнання, дослідження, дозування інформації.

Музичні керівники плани роботи складали окремо для кожної вікової групи, узгоджуючи їх з планами роботи вихователів.

У навчальному закладі створені належні умови для організації музично-естетичного виховання та здійснення гармонійного різнобічного музичного розвитку дітей. Музичними керівниками створено розвивальне середовище, головним структурним елементом якого є театр. Протягом декількох років були виготовлені різні види театру:

•        театр на ложках;

•        пальчиковий театр;

•        театр на руці;

•        театр масок;

•        театр на фартуху.

Зазначені види театру музкерівники широко використовують під час проведення музичних занять, ранків, розваг та в повсякденному житті. Упровадження на музичних заняттях елементів логоритміки дало можливість краще розвинути музичний слух вихованців.

Протягом навчального року вихователі старших груп №1, 2, 4, 12 забезпечили підготовку п’ятирічних дітей до шкільного життя, необхідний рівень їх розвитку, вихованості, мотиваційної, емоційної, вольової, комунікативної, фізичної підготовки, розвиток пізнавальних психічних процесів, мовлення, прищеплювали елементарні уміння, надали дітям необхідних знань  за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». ЗДО №26 продовжує тісну співпрацю з ЗОШ №5 по наступності та перспективності між двома ланками дошкільної та шкільної освіти. Виконано комплекс організаційних заходів, спрямованих на роботу з батьками та дітьми для успішної адаптації до умов шкільного життя, в рамках сектору оптимізації і розвитку «Успіх у співпраці».

В роботі з дітьми велика увага приділялась формуванню власної активності дитини, яка є однією з умов її повноцінного психічного розвитку.

Для обстеження рівня засвоєння дітьми старшого дошкільного віку Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Впевнений старт», педагоги використовували різноманітні методи: спостереження під час різних видів дитячої діяльності, бесіди, аналіз знань, умінь та навичок дітей. При діагностиці використовувались спеціальні завдання, які дозволили виявити рівень сформованості знань та вмінь дошкільників.

За результатами  моніторингу динаміки досягнень дітей старшого дошкільного віку (показники засвоєння Програми та Базового компоненту дошкільної освіти) до школи підготовлено 131 дитину (4 групи старшого дошкільного віку), з яких:

 

К-сть дітей старшого дошкільного віку

Рівень засвоєння програми (%)

Високий рівень (%)

Достатній рівень (%)

Середній рівень(%)

131

55

35

10

 

55 % мають високий рівень готовності до навчання в школі,   це творчі, талановиті та обдаровані діти, які мають глибокі системні знання та практичні вміння за освітніми лініями БКДО та програмовими вимогами «Впевненого старту». Під час ви виконання завдань працюють зосереджено, старанно виконують усі завдання. У дітей на високому рівні сформовані такі мислительні операції, як: аналітико-синтетична діяльність, аналіз, синтез, абстрагування і узагальнення.

35 % дітей володіють знаннями та навичками на достатньому рівні. В них розвинуті психічні процеси, достатній рівень працездатності та розумової активності, сформовані навички навчальної діяльності, але під час виконання завдань потребують підтримки з боку дорослого. Діти добре засвоїли програмовий матеріал, мають достатні знання з усіх освітніх ліній БКДО.

10 %  дітей опанували завдання БКДО та програми «Впевнений старт» на середньому рівні. Мають середній рівень саморегуляції та розумової активності. Уміють слухати, але не виконують вказівки дорослого самостійно. Не в повному обсязі розвинені дії мислення: серіації, класифікації, абстрагування.

З метою покращення якості освітнього процесу, педагогам слід звертати увагу на вікові та психологічні особливості кожної дитини.  Планомірно та систематично проводити необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Плануючи освітній процес чергувати різні види діяльності дітей, заняття планувати з урахуванням розумового і фізичного навантаження та індивідуальних особливостей кожної дитини. Звертати увагу на всебічний розвиток дітей відповідно до їх потенціальних можливостей.

Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є:

- розвиток порівняльного і пояснювального мовлення;

- корекція мовлення засобами нетрадиційних форм та методів, розвиток дрібної моторики руки;

- формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

         Підводячи підсумки обстеження дітей всіх вікових груп стосовно засвоєння матеріалу протягом року, можна зробити висновок, що рівень знань дітей достатній. Аналіз результатів довів, що завдання з різних розділів програми на відмінно виконує в середньому 60 % дітей.

           Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

Чітко проведений моніторинг дає змогу виявити рівень практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти й отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, прогнозувати шляхи його поліпшення, дослідити рівень засвоєння дітьми різного віку програмового матеріалу.

 Оцінювання результатів освітнього процесу здійснювалось педагогами закладу двічі на рік (вересень, травень).

Оцінка досягнень проводилась за наступними рівнями:

 • високий рівень – дитина самостійно вирішує запропоноване проблемне завдання своєї вікової групи;
 • достатній рівень – дитина розуміє запитання та з незначною допомогою (за навідними запитаннями) знаходить відповідь або рішення;
 • середній рівень – дитина не може самостійно дати відповідь на запитання і відповідає зі значною допомогою вихователя.

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна відмітити, що на кінець 2017/2018 навчального року збільшився відсоток дітей, у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності на високому рівні, але залишається відсоток дітей у яких ці показники на низькому рівні. Потребує активізації робота над формуванням компетенцій з освітньої лінії «Дитина у соціумі» та «Мовлення дитини».

РЕКОМЕНДОВАНО:

 • Активізувати роботу з батьками щодо розвитку звʼязного мовлення дітей та необхідності правильної звуковимови.
 • Поповнити методичні доробки вихователів новими сюжетними картинами, ілюстраціями до відомих творів, дидактичними іграми мовленнєвого змісту.

-   Учити дітей інсценізувати тексти українських народних казок («Дід та баба», «Ріпка») із використанням декорацій, атрибутів, костюмів, у музичному супроводі.

            У 2017/2018 н.р. були особливо успішними показники з таких освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в природньому довкіллі». Позитивна динаміка спостерігалася у розвитку фізичних якостей, особливо, у формуванні рухових умінь та навичок, творчому розвиткові. Добре налагодженою була робота з мовленнєвого розвитку, що найбільше виявлялась в розширенні словника та активному спілкуванні дітей з однолітками та з дорослими. На кінець навчального року підвищилися показники пізнавального розвитку та ігрової діяльності, розгортання якої базується на власному досвіді кожної дитини.

            Проте, потребує активізації робота над такими лініями розвитку «Особистість дитини», «Дитина в світі культури», «Дитина в соціумі».

Надалі важливо підтримувати інтерес до ознайомлення з навколишнім, набуття нових знань, вражень, підтримку дитячої ініціативи, пізнавальної активності, експериментування.

           Також потребує вдосконалення система роботи з молодими фахівціми, щодо роботи над формуванням освітніх компетентностей дітей, тому важливо:

-провести серію консультацій для молодих фахівців щодо формування компетентностей дітей за освітніми лініями розвитку;

-активізувати контрольно-аналітичну діяльність, щодо роботи вихователів та їхньою самоосвітою;

-провести консультацію щодо проведення моніторингових досліджень.

Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу

Сьогодні проблема безпеки розглядається, як базова потреба людини, тому на заклад дошкільної освіти покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в навчальних закладах», у ЗДО постійно проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

Отже, перед колективом ЗДО у минулому навчальному році стояли наступні завдання:

 • підвищення ефективності освітньої роботи з дітьми з питань  особистої безпеки та захисту життя;
 • поглиблення теоретичних знань та закріплення практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільнят ціннісного ставлення до власного здоров’я і життя;
 • пропагування здорового способу життя серед батьків та їхніх дітей;
 • інтегрування родинного і суспільного виховання з проблеми безпеки життєдіяльності дитини.

Робота з безпеки життєдіяльності планувалася відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та проводилася із залученням дітей, батьків та працівників закладу до різних форм роботи: занять, ігрової діяльності, театралізованої діяльності, свят та розваг, конкурсів, бесід (індивідуальні, групові та колективні), екскурсій, читань художньої літератури з використанням українського фольклору, самостійно-художньої діяльності, психогімнастик, пошуково-дослідницької діяльності, моделювання ситуацій та їх розв’язання.

В методичному кабінеті зібрано літературний матеріал за темою, тека з консультаціями, пам’ятками та розробками занять.

У закладі протягом року вихователями та батьками були оформлені виставки та фоторепортажі з питань безпеки життедіяльності дітей:

 • «Небезпека взимку»;
 • «Малюк – правила безпеки вивчай, правила безпеки пам’ятай!»;
 •  «Вогонь – друг, вогонь – ворог» та ін.

З метою підвищення рівня обізнаності працівників щодо безпеки життєдіяльності вихованців протягом року завідувач закладу та вихователь-методист провели ряд бесід, консультацій інструктажів для працівників закладу.

Протягом року проводяться заняття у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі, оформлюються папки-пересувки з рекомендаціями для батьків щодо безпеки життєдіяльності дітей.

В кожній групі обладнано куточки Безпеки. Вихователі систематично проводять практичні заняття щодо опанування дітьми навичок протипожежної, дорожньо-транспортної та іншої безпеки. Проводилася робота з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей на воді», «Сонячний/тепловий удар», «

з 17 вересня по 17 жовтня

МІСЯЧНИК ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Логін: *

Пароль: *