ЗДО №26, ”Веселка”, Вінниця

Річний звіт про діяльність закладу

ЗВІТ КЕРІВНИКА

"Результативність
 роботи колективу
КЗ "ДНЗ №26 ВМР"
 у 2020-2021 н.р.

        Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад №26Вінницької міської ради» розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 144. Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування в суспільстві.

        Форми організації освітнього процесу будуються на основі Базового компоненту дошкільної освіти, програми навчання і виховання для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програми розвитку «Українське дошкілля».

        У своєму складі заклад дошкільної освіти налічує 17 груп, які охоплюють 465 дітей. Ними опікуються  працівники закладу: завідувач, 2 вихователі-методисти, 34 вихователі, 1 фізінструктор, 2музичних керівника, 2 вчителі-логопеди та чисельний техперсонал. В закладі дошкільної освіти працюють кваліфіковані і досвідчені педагоги (30 з яких здобули вищу педагогічну освіту, 4 вихователі вищої  категорії, 7 – першої категорії , 12 – другої категорії,  звання «вихователь – методист» мають 2 педагоги.

      У 2020 –2021навчальному році було атестовано 9 педагогічних працівників. Система роботи цих педагогів вивчалася членами атестаційної комісії, аналізувалися як відкриті заходи, так і стан освітньо-виховного процесу, майстерність педагогів. За результатами атестації :  

-  Зоря Катерина Миколаївна, музичний керівник,  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

- Кудряшова Валентина Миколаївна, вчитель-логопед, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

- Близнюк Юлії Анатоліївні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

- Сень Наталії Іванівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

- Білоус Ірина Володимирівна, музичний керівник, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії».

- Ящук Юлія Георгіївна, вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

-  Ванжулі Ірині Леонідівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

- Заєць Вірі Сергіївні, вихователю,  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

- Снігур Інні Михайлівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

          Педагоги закладу постійно підвищували свій рівень професійної майстерності, працюючи над самоосвітою, відвідуючи міські методичні об’єднання, семінари, «Школу молодого вихователя» та «Школу вихователя-стажера». Педагогічний колектив закладу у зв’язку із новим змістом дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку.

         Усі педагоги  закладу дошкільної освіти талановиті та творчі, створюють усі умови для того, щоб діти не відчували тривоги, а зростали щасливі та життєрадісні, будуючи освітньо-виховний процес на основі Концепції закладу, Базового компоненту дошкільної освіти,програми навчання і виховання для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програми розвитку «Українське дошкілля» та відповідно завдань річного плану роботи на 2020 – 2021н. р., а саме:

1. Формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.

3. Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.

4. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

5. Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.

      З метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей, педагогічний колектив комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради»  в 2020/2021 навчальному році ставив перед собою такі змістові напрямки:

1. Визначення індивідуальних науково-методичних тем для молодих спеціалістів.

2. Перегляд індивідуальних науково-методичних тем, з огляду на новітні тенденції та запити дошкільної освіти.

3. Удосконалення роботи щодо участі кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

4. Удосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів.

6. Впровадження системи роботи з розвитку пізнавальних процесів вихованців та логіко-математичного розвитку.

7. Продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.         

       Для цього у закладі дошкільної освіти було створено такі умови:

•        Традиційно проводились педагогічні ради, семінари-практикуми, педагогічні читання, зустрічі за круглим столом, колективні перегляди занять, роботу яких було спрямовано на вирішення даних питань;

•        Педагогами розроблені перспективні плани роботи по навчанню та вихованню дітей.

•        Поряд з цим планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної ЗДО, завдяки активній діяльності педагогів, Ради закладу та батьків.

•        Всі педагоги були забезпечені темами самоосвіти та приймали активну участь в загальносадових, міських заходах.

          З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу дошкільної освіти, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

       Проаналізувавши рік, що минув можна сказати, що він був плідним для колективу. Педагогами проведені колективні перегляди:

1. «Математичні сліди в народних казках» заняття з сенсорного виховання (молодша група №6), вихователь Ванжула І.Л.

2. «Допоможемо Лісовичку» заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку (середня група №8),вихователь Близнюк Ю.А.

3.«Знайомство з народними музичними інструментами» музичне заняття з елементами методики Карла Орфа (середня група №10), музичний керівник

Зоря К.М.

4. «Подорож Колобка» заняття з розвитку мовлення (група раннього віку №11), вихователь Ящук Ю.Г.

5. «Автоматизація звука «р» в складах та словах» інтегроване логопедичне заняття (середня група №7), вчитель-логопед Кудряшова В.М.

6. «Живіть у безпеці діти» музична розвага з безпеки життєдіяльності (старша група №12), музичний керівник Білоус І.В.

7. «Подорож до країни здоров’я» інтегроване заняття з валеології та безпеки життєдіяльності (середня група №7), вихователь Сень Н.І.

8. Перегляд підсумкових занять у старших групах №1, 2, 4, 12 «Моє найкраще заняття», вихователі старших груп,

які сприяли підвищенню рівня творчої майстерності, гуманізації педагогічного процесу, забезпеченню нових підходів до організації діяльності, акцентуванню уваги на соціалізацію педагогічного процесу, індивідуального розвитку особистості.

          Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів. Цікаво та змістовно проводились педагогічні ради, якість яких забезпечувала ретельна попередня підготовка педагогів.

На педагогічних радах розглядались наступні питання:

-        Організаційна педрада. «Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного закладу дошкільної освіти».

-        «Всебічний розвиток дошкільників через призму логічних мислитель них операцій у світлі сучасних інноваційних технологій».

-        «Освітні завдання з безпеки життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку»

-        Підсумкова педрада. «Аналіз результатів роботи за минулий навчальний рік; розробка пріоритетних напрямів розвитку дошкільного навчального закладу на наступний навчальний рік».

          Під час проблемного семінару, у вересні 2020 року, вивчалось питання «Організації освітнього процесу в умовах карантину», яке допомогло підвищити рівень професійної компетентності учасників семінару з даної проблеми, ознайомити педагогів з новими інтерактивними формами роботи під час дистанційної роботи.

          Протягом навчального року проходили семінари-практикуми:

•        Семінар-тренінг «Спостережливий вихователь — який він?»;

•        Семінар-практикум «Реалізація змісту освітньої лінії «Мовлення дитини»»;

•        Семінар-практикум «Особливості виховання патріотизму у дошкільників».

          Аналіз впровадження зазначених форм методичної роботи з педагогами показав, що вони дали позитивний результат, допомогли вихователям здійснювати проблемний аналіз, рефлексію (бачити не тільки свої досягнення, а й недоліки у роботі) і на основі отриманих даних моделювати, планувати свою діяльність, одержувати позитивні результати, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

          Робота динамічної групи була направлена на вивчення питання «Співпраця ЗДО та НУШ: новий зміст освіти», що дало можливість організувати освітній процес з урахуванням індивідуальних вікових і психологічних особливостей кожної дитини,  створити предметно-розвивальне середовище для ознайомлення дітей зі школою, створити умови для активної співпраці з дітьми, спрямованої на всебічний розвиток дитини. Працюючи над даним питанням педагоги систематизували роботу:

 • Диспут «Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи».      
 • Бесіди з вихованцями старшого дошкільного віку,  анкетування, тести з батьками, по вихованню позитивного відношення до школи.
 • Створення моделі випускника дошкільного закладу: діти, які готові до навчання, діти, які умовно готові до навчання, діти, які не готові до навчання.
 • Обговорення в «загальному колі» «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа»».
 • Круглий стіл «НУШ і дитячий садок: що об'єднує цих два заклади освіти?»
 • Батьківський всеобуч «Усе що варто знати батькам про «Нову українську школу»».     
 • Педагогічний всеобуч «Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя».      
 • Обстеження дітей «Психофізіологічна готовність дітей до шкільного навчання».
 • Батьківські збори «Виховуємо майбутнього школяра: труднощі в опануванні знань – причини та шляхи подолання»   

          Творча група працювала над проєктом «Освіта для сталого розвитку дошкільників». Педагогами проводилась розробка тематичного планування з освіти для сталого розвитку в дії, створення загальної бази електронних ресурсів для педагогів ЗДО, узагальнення досвіду роботи  «Освіта для сталого розвитку для дітей дошкільного віку» (електронний та друкований варіанти)

Протягом року творчою групою педагогів проведено заходи:

 • Консультація «Тематичний день як форма реалізації освіти для сталого розвитку».
 • Консультація «Форми роботи з дітьми, спрямовані на повторення дій та формування звичок».
 • Семінар-практикум: «Курс «Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку».
 • Відмінності  методик викладання відповідно до вікової групи».
 • Презентація:  «Освіта для сталого розвитку: досягнення та перспективи».

А також виготовлення дидактичних посібників та демонстраційного матеріалу  до тематичних днів, оформлення картотеки художніх творів за темами програми ОСР, оформлення картотеки мультфільмів за темами програми ОСР, вивчення досвіду роботи за програмою ЗДО України.

         Слід зазначити, що з метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра дошкільного навчального закладу», «Музичний керівник».

           Також для підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради, семінар – практикум, проблемний та теоретичний семінари, колективні перегляди. Працювала творча група (вересень - квітень) , колективні перегляди занять (листопад – травень), консультації (щомісяця). Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

          Педагоги ЗДО впроваджували інноваційні технології Г.С. Тарасенко,Н.Гавриш, І.О. Ликової, Л.Шульги, Л.В.Шелестової, ТРВЗ, Л.Фесюкової, М.М.Єфіменко.  Проводилася робота з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, морально-етичного, соціально-емоційного розвитку та розвитку фізичних здібностей.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в організації освітньо-виховного процесу.

            Працюючи над «Зміцненням та збереженням духовного здоров’я дошкільників засобами народно-прикладного мистецтва», яка є головною метою роботи  закладу дошкільної освіти, освітній процес побудовано на засадах максимального забезпечення виховання у дітей любові й поваги до батьків і родини, закладання основ моральної та естетичної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях. В закладі працює народознавча світлиця, яка єдина серед закладів дошкільної освіти міста Вінниці набула статусу музею. У ній систематично проводяться екскурсії-заняття з народознавства. Тому діти протягом року мали можливість вивчати історію рідного краю, знайомились із гончарством, писанкарством, витинанкою, святами та звичаями нашого народу.

        Для розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в закладі дошкільної освіти була організована гурткова робота. Високих результатів у даному виді діяльності досягли керівники гуртків:

 • Гурток іноземної мови (англійська), Наземчук С.В
 • Гурток з народно-прикладного мистецтва «Паперова студія»                           (середня група №9) , Кондратюк М.Д.
 • Хореографічний гурток «Веселка», Зімулькін В.М.
 • Вокальний гурток «Веселі дзвіночки», Зоря К.М.
 • Мовленнєвий гурток «Мова наша солов’їна» (середня група №8), Близнюк Ю.А.
 • Математичний гурток «Веселі цифри» (молодша група №17), Цимбалюк Л.А.
 • Гурток з пошуково-дослідницької діяльністі «Чарівні перетворення (середня група №7), Сень Н.І.
 • «Валеологічний гурток» (молодша група №18), Заєць В.С.
 • Гурток тетралізованої діяльності «Театральна мозаїка» (молодша група №14), Племянік С.М.
 • Гурток з народно-прикладного мистецтва «Витинанка» (старша група №4), Залєвська А.О.
 • Гурток з народознавства «Дивоцвіт» (старша група №2), Козинець О.Ю.
 • Гурток з народознавства «Стежками рідного міста» (старша група №12), Русин А.М.          

       Особливо слід відмітити роботу хореографічного гуртка «Веселка», який став учасником конкурсу «Чарівна квітка – 2021». Вихованці під керівництвом Володимира  Зімулькіна представили хореографічну композицію «Прокидайся, країно моя!».

          Протягом навчального року заклад дошкільної освіти брав участь у методичній роботі міста:

- У жовтні 2020 року вихователі ЗДО №26 Близнюк Юлія Анатоліївна, Гладько Людмила Олегівна брали участь у  «Конкурсі освітніх проєктів у дошкільній освіті 2020» та отримали ІІІ місце за проєкт «Вінниця – європейське місто мрії, любові й наснаги».

- У листопаді 2020 року вихователь Савчук Вікторія Миколаївна брала участь у ІІ турі міського онлайн-Конкурсу «Вихователь року-2020». Представила на розгляд журі конкурсу відео квест-заняття з економічного виховання «Врятуємо економіку шоколадної фабрики «Веселка»», майстер-клас з педагогами ЗДО «Рекламне агентство» та творчий проект «Соціально-економічна освіта дошкільнят – крок у європейське майбутнє». Презентувала досвід роботи з економічного виховання дошкільників.

За результатами конкурсу посіла ІІ місце серед  інших учасників.

- У грудні 2020 року відбулась онлайн зустріч педагогів ЗДО №26 з Тетяною Пірус, завідувачкою навчально-методичної лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету, яка розповіла про історію Подільської ляльки. Під час онлайн спілкування педагоги не лише переглянули цікаву презентацію, але й спробували зробити "лялечку" з підручних матеріалів під керівництвом Тетяни Пірус. Педагоги, які не мали можливості приєднатися до зустрічі з технічних причин, мали можливість переглянути онлайн трансляцію в музичному залі закладу з дотриманням дистанції та вимог карантину.

- У грудні 2020 року вихователь-методист ЗДО №26 Романюк Наталія Анатоліївна  брала участь у онлайн круглому столі переможців Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті-2020» на тему:  «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної та дошкільної освіти» та презентувала досвід роботи закладу "Соціалізація дошкільника з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти». Нагороджена сертифікатом доповідача круглого столу «Інноваційна діяльність освітніх закладів як важливий фактор забезпечення якості освіти.

- У 2020 році педагогічний колектив ЗДО №26 нагороджено Грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради за ефективне впровадження інноваційних педагогічних технологій, невпинний творчий пошук та вагомий внесок у справу розвитку, навчання та виховання підростаючого покоління.

- Також, за сумлінну працю, відповідальність та вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти нагороджено грамотами Департаменту освіту Вінницької міської ради працівників ЗДО №26: заступника завідувача з господарства Бас Наталію Леонідівну, вихователя Савчук Вікторію Миколаївну.

         Протягом 2020–2021 року педагоги ЗДО висвітлювали свої напрацювання на сайті «Всеосвіта», за що отримали свідоцтва про публікації. 

У тому числі, вихователь Савчук Вікторія Миколаївна від проєкту «Всеосвіта» отримала подяку за вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів.

         Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична та планова робота щодо створення умов для формування соціально-компетентної особистості дошкільника з урахуванням морально-соціального розвитку.

        Для визначення готовності дітей 6-го року життя до навчанні в школі, у травні було проведено тематичне вивчення стану освітнього  процесу вихованців старших груп   №1, 2, 4, 12. За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага. Але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

•        Урізноманітнити наочний та методичний матеріал з навчання грамоти.

•        Налагоджувати співпрацю з батьками з питання психологічної готовності дошкільників.

          Освітній процес в закладі  передбачає чергування різних видів діяльності дітей. Навчальна організована діяльність планується з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Аналіз педагогічного процесу у всіх вікових групах показав, що педагогами створено відповідне предметно-розвивальне середовище для розвитку вихованців та наявне  дидактичне забезпечення освітньої  роботи.

Основним акцентом у освітній роботі є максимальна гуманізація педагогічного процесу. Результативність його проаналізовано згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів.

         Вивчення стану освітнього процесу, контроль за його здійсненням протягом  2020 - 2021 н. р. показали, що в закладі дошкільної освіти застосування особистісно-орієнтованої моделі навчання і виховання, інтерактивних методик у роботі з кадрами, позитивно вплинули на якість освітньої роботи та рівень формування у дошкільнят знань, умінь і навичок відповідно програмовим вимогам.

          У жовтні 2020 та у травні 2021  року була проведена діагностика вихованців за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти. Така діагностика  проводиться в закладі з метою ефективного вивчення кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями впродовж навчального року. За результатами оцінки досягнень дітей педагоги всіх вікових груп мають змогу планувати індивідуальну корекційну роботу з дітьми.

           Підсумки діагностування свідчать про те, що вихованці старших груп мають високий показник пізнавальної активності - 76%, достатній – 24%. Відбувся значний ріст інтелектуального розвитку дітей у порівнянні з початком навчального року в середньому на 45%,  діти підготовлені до школи на достатньому рівні.

          Результати обстеження творчого мислення дітей старших груп показали високий та достатній рівень у 82% випускників, середній – у 18%.. Рівень вербального творчого розвитку дошкільників наступний:

Оригінальність мислення:

-        високий та достатній рівень мають 58 % дітей;

-        середній рівень – у 42 % дітей;

Гнучкість мислення:

-        високий та достатній рівень мають 51% дітей;

-        середній рівень – у 49% дітей;

       Емоційний добробут дітей у дитячому садочку залежить від статусу дитини в групі. Аналіз взаємовідносин дітей старших груп показав високий рівень благополуччя взаємовідносин, тобто кількість «прийнятих» дітей перевищує «ізольованих» та «знехтуваних». Коефіцієнт взаємності (взаємовибору) складає в середньому 70 %, що є показником позитивного емоційного благополуччя дітей в групах. Збагаченню знань педагогів про емоційний розвиток дошкільників та стимулюванню пошуку способів покращення емоційного клімату в дитячому колективі допоміг педагогічний тренінг «Емоційний розвиток дітей. Розвиток здатності відчувати».

        Діти середнього дошкільного віку (групи №7, 8, 9, 10) мають достатній рівень розвитку сформованості у них необхідних навичок: мовних, перцептивних, когнітивних, моторики – в середньому по групах – 72%. Діти від 3 до 4 років (групи №6, 14, 17, 18) за цими ж показниками знаходяться на середньому рівні розвитку, навички сформовані на 48 %. У групах раннього віку результати експертної оцінки нервово-психічного розвитку дітей на кінець року показав відповідність віку за всіма психічними процесами – активне мовлення, сенсорика, моторні навички, гра знаходяться в зоні повного розвитку.   

        Одним з показників освітнього процесу є готовність дітей до навчання у школі. Випускники закладу дошкільної освіти достатньо добре адаптуються в нових умовах. Педагогічний колектив підтримує зв’язок з вчителями школи, у які поступають наші випускники. Результати обстеження першокласників (випускників нашого дитячого садка) вчителями ЗШ №5 та вихователями випускних груп свідчать про високий рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної діяльності, учбової активності, комунікативних навичок.

    Діти усіх вікових груп протягом 2020-2021 навчального року отримали середній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною проводилась  робота з різних освітніх ліній, наявні успіхи по розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань; покращення якості роботи  художньо-естетичного спрямування; емоційне, естетичне сприймання природи. Рівень подання  програмового матеріалу з музичного виховання підвищився завдяки плідній роботі музичних керівників, що в свою чергу  дало вагомі результати в засвоєнні знань дошкільнятами. Малята не лише із задоволенням співають і танцюють, а й виконують різноманітні творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності.

          Слід відмітити  належний рівень роботи з організації ігрової діяльності як засобу соціалізації дошкільників. Тут заслуговує на увагу робота педагогів Оцалюк Н.В., Близнюк Ю.А., Дремлюги І.М., Гринчак І.В., Залєвської А.О., Гладько Л.О., Стьобало Р.А., Заєць В.С., Савчук В.М.

         Особливу увагу педагоги всіх вікових груп приділяли індивідуальній роботі, що сприяло подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного навчання.

         Велику увагу протягом навчального року колектив закладу дошкільної освіти приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медичні сестри Мисак В.В., Ткаченко Т.Д., Дячок Г.В., які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

          У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

          Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітолікування: часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на семінарі-практикумі, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах.

         Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

       Завдяки спільній праці співробітників та батьків обладнано ігрові осередки у групових кімнатах, проведено оздоблення території дитячого садка. Для естетичного оформлення закладу придбані нові стенди, штучні прикраси, для ігрових осередків груп - різноманітні іграшки. Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.

         На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні

недоліки:

• не  в усіх вікових групах розвивальне середовище відповідає  вимогам сучасного оснащення педагогічного процесу ( гр.№2, 4, 5, 9, 10, 11, 12,15).

•  особливої уваги потребує створення сприятливих умов для вправляння дошкільників у безпечній та доцільній поведінці;

• недостатня увага приділялась аналізу нервово-психічного розвитку дітей раннього віку;

• актуальною та невідкладною залишається проблема досягнення дітьми належного рівня мовленнєвого розвитку.           

       Протягом навчального року робота закладу визначалася на підставі глибокого аналізу і результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педмайстерності педагогів, компенсую чого спрямування ЗДО, чітко визначених змісту, мети, основних напрямків діяльності педагогічного закладу.

          Анкетування батьків закладу свідчить про те, що більшість батьків вихованців (85%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому у гарному настрої; батьків задовольняють вимоги педагогів та їх ставлення до дітей (79%);

87% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ЗДО. Умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою ЗДО і його педагогічним колективом мають 93% опитаних батьків, середній рівень – мають 7%.

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *